Bakgrund

Autismspektrumtillstånd kännetecknas av genomgripande och funktionsnedsättande svårigheter med socialt samspel och kommunikation samt av begränsade och stereotypa beteenden och intressen.

Språkstörning innebär att barnet inte utvecklar sin språkliga förmåga som förväntat. En språkstörning kan drabba ett eller flera språkliga områden, såsom uttal, ordförrådsutveckling eller meningsbyggnad. Ofta är både förståelse och förmågan att uttrycka sig begränsad.

ADHD kännetecknas av problem med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. För vissa märks svårigheterna bara inom ett av områdena. När problemen huvudsakligen märks inom området uppmärksamhet pratar man ibland om ADD. Även småsyskon till barn med ADD-diagnos kan delta i Projekt Småsyskon.

Idag vet vi relativt lite om hur autismspektrumtillstånd, språkstörning och ADHD uttrycks och utvecklas under livets första år, det vill säga innan det är möjligt att ställa diagnos utifrån observerbara beteenden, vilket dagens metoder grundar sig på. Att vinna ny kunskap om vad som utmärker riktigt små barn som senare får en autismspektrumdiagnos, språkstörning eller ADHD är en viktig förutsättning för att dessa barn tidigt ska kunna få rätt bemötande och träning. Det kan också på sikt leda till effektivare och mer tillståndsspecifika behandlingsmetoder.

De flesta som har en storebror eller storasyster med autismspektrumtillstånd, språkstörning eller ADHD utvecklas som andra barn. Samtidigt har studier visat att ungefär 10-20 % av småsyskonen själva får diagnos. Anledningen till detta är att det för alla tre tillstånden finns en stark genetisk komponent. Flera forskargrupper runt om i världen har därför valt att följa småsyskon, oftast från bara några månaders ålder fram till förskoleåldern. Sådana studier är det bästa sättet att systematiskt undersöka hur de första tecknen på autismspektrum, språkstörning och/eller ADHD ser ut och när de framträder.