top of page
Projekt Småsyskon

Målet med Projekt Småsyskon är att förbättra kunskapen om den tidiga utvecklingen hos barn som får autismspektrumtillstånd eller ADHD. Med studien hoppas vi kunna bidra till utvecklingen av nya behandlingsinsatser som kan sättas in tidigare och som är bättre anpassade till de olika tillstånden. Projekt Småsyskon är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

I Projekt Småsyskon följer vi barn från 5 eller 10 månaders ålder fram till att de fyller 6 år och undersöker tidiga tecken på autismspektrumtillstånd och ADHD. De flesta barn vi träffat i projektet är småsyskon till barn som har en av diagnoserna.

 

Just nu rekryterar vi inte till Projekt Småsyskon.
Vi uppdaterar sidan ifall studien drar igång igen.

Feedback från de som varit här! 

Sedan en tid tillbaka frågar vi föräldrarna till de barn som varit med i Projekt Småsyskon vad de tycker om projektet. Klicka här för att se rapporten från de formulär vi fått in innan 2016

bottom of page