top of page
Bakgrund

Autismspektrumtillstånd kännetecknas av genomgripande och funktionsnedsättande svårigheter med socialt samspel och kommunikation samt av begränsade och stereotypa beteenden och intressen.

ADHD kännetecknas av problem med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. För vissa märks svårigheterna bara inom ett av områdena. När problemen huvudsakligen märks inom området uppmärksamhet pratar man ibland om ADD. Även småsyskon till barn med ADD-diagnos kan delta i Projekt Småsyskon.

Idag vet vi relativt lite om hur autismspektrumtillstånd och ADHD uttrycks och utvecklas under livets första år, det vill säga innan det är möjligt att ställa diagnos utifrån observerbara beteenden, vilket dagens metoder grundar sig på. Att vinna ny kunskap om vad som utmärker riktigt små barn som senare får en autismspektrumdiagnos eller ADHD är en viktig förutsättning för att dessa barn tidigt ska kunna få rätt bemötande och anpassningar. Det kan också på sikt leda till effektivare och mer tillståndsspecifika behandlingsmetoder.

De flesta som har en storebror eller storasyster med någon av dessa diagnoser utvecklas som andra barn. Samtidigt har studier visat att ungefär 10-20 % av småsyskonen själva får diagnos. Anledningen till detta är att det för båda tillstånden finns en stark genetisk komponent. Flera forskargrupper runt om i världen har därför valt att följa småsyskon, oftast från bara några månaders ålder fram till skolåldern. Sådana studier är det bästa sättet att systematiskt undersöka hur de första tecknen på autismspektrum och/eller ADHD ser ut och när de framträder.

Föreläsning om vår forskning

I föreläsningen (20 min) ”Vad kan spädbarn lära oss om autism” berättar Terje Falck-Ytter om studiens bakgrund och några resultat (2019-11-13)

Informationsfilm

I filmen nedanför berättar vi kort om projektet och hur vi går tillväga.

bottom of page