top of page
Metoder
Vi använder många metoder för att undersöka barnets perceptuella och kognitiva förmågor. De viktigaste metoderna i detta projekt är mätning av ögonrörelser, motorik samt observation av beteende. Alla metoder är anpassade för små barn. Undersökningarna utformas som lek som vi av erfarenhet vet att barnen brukar tycka om och roas av.

 

metod_tobii.jfif

Ögonrörelsemätning

Vi använder en ögonrörelsekamera som heter Tobii T300. Den består av en kamera som filmar både ögonen och en datorskärm. Systemet kan räkna ut var på datorskärmen man tittar med hjälp av infrarött ljus som reflekteras både på ögats yta och på näthinnan. Vi kan även använda en ögonrörelsekamera utan skärm. Då kan vi mäta var barnet tittar i den ”riktiga” omgivningen. Tobii:n mäter exakt var barnet tittar även om barnet rör sig eller vrider på huvudet.

metod_qsensor.jpg

Mätning av motorik

Under hela testdagen får barnen ha på sig två armband som mäter acceleration (rörelser). Detta kan användas för att mäta hur mycket barnet rör armarna under hela dagen, och vi får möjlighet att uppskatta hur yviga rörelserna är. Vi använder också ett tredimensionellt rörelsemätningssystem för att studera motoriken i mer detalj under några av delmomenten under dagen.

c_859224-l_1-k_babytwins_illustration_97

Undersökningar av hjärnan

Barnets hjärna undersöks med EEG-teknik. Denna undersökning ger svar på hur hjärnan bearbetar information i vaket tillstånd. Metoden är helt ofarlig för barnet, och har använts i många studier tidigare. Denna undersökning görs vid 5 månaders ålder.

metod_beteende.jpg

Utvecklingsbedömning

Genom testning och en lekobservation kartläggs barnets utvecklingsnivå inom olika områden. Med särskilt utformade så kallade utvecklingsskalor eller småbarnstest får barnet lösa uppgifter som har att göra med visuella, språkliga och finmotoriska färdigheter. I lekbedömningen leker testledaren och barnet och till viss del även barnet och föräldrarna med varandra. Utifrån ett särskilt schema som är lite olika utformat beroende av barnets ålder, presenterar testledaren olika lekmaterial och lekaktiviteter som de flesta barn brukar roas mycket av. Syftet är att se hur barnet leker och barnet samspelar med testledare och sina föräldrar.

Avföringsprov

Sedan sommaren 2019 undersöks kopplingen mellan bakteriefloran i tarmen och utvecklingen av kognitiva funktioner och socialt beteende. Vi vill även undersöka sambandet mellan tarmflora och ärftlighet genom att undersöka specifika riskgener som är associerade med autism. Därför insamlas avföringsprover från 1-3 månaders ålder och i samband med besöken. Provtagningen innebär att man tar en liten mängd avföring från barnets blöja i hemmet och skickar in provet till projektet.

Intervjuer och frågeformulär

Föräldrar kommer också få svara på frågor om sitt barns utveckling, både muntligt och genom att fylla i formulär.

Hur undersöks barnet vid studiens slut?

Studien avslutas när barnet blir 6 år. Vid den tidpunkten får barnet genomgå en undersökning som liknar den utvecklingsbedömning som beskrivits ovan. Barnet gör testuppgifter och leker med testledaren och föräldrarna får svara på frågor om sitt barns utveckling.

ease_oversikt2.gif

Översikt för föräldrar

bottom of page