top of page

Frågeformulär - 14 månader


Varje länk är kopplat till ett formulär och alla formulär skall fyllas i.

Ett formulär kan bestå av flera sidor, för att komma vidare klickar du på "nästa sida". Om du skulle vilja spara svaren och fortsätta med formuläret någon annan gång kan du enbart stänga ner fönstret, då sparas de sidor du har fyllt i dittills. Du loggas ut om du stänger ner webbläsaren, annars kan du fortfarande vara inloggad på formuläret. Det finns även utloggningsalternativ när du färdigställt formuläret.

Om ni stöter på några problem eller undrar något särskilt under tiden ni fyller i formulären kan ni ringa: 070-0923644 under vanlig arbetstid.

Allt hanteras enligt sekretess och eftersom vi bara använder kodnamn kan ingen utomstående koppla era svar till just er.

bottom of page