top of page

Frågeformulär


De här formulären handlar om ert barn och barnets äldre syskon. Du har fått ett brev med inloggningsuppgifter som du använder för att besvara frågorna. Oftast behöver vi bara uppgifter om ett syskon, vem vi vill att du fyller i för framgår av brevet.

Om du är osäker på vilket syskon vi frågar om ber vi dig att ta kontakt med den person som du har haft kontakt med inför besöken i projektet.

Allt hanteras med sekretess och eftersom vi bara använder kodnamn kan ingen utomstående koppla era svar till just er.

 

Ett formulär kan bestå av flera sidor, för att komma vidare klickar du på "nästa sida". Om du skulle vilja spara svaren och fortsätta med formuläret någon annan gång kan du klicka på ”Spara svaren” längst ner till vänster, då sparas det du har fyllt i dittills. Du loggas ut om du stänger ner webbläsaren, annars kan du fortfarande vara inloggad på formuläret. Det finns även utloggningsalternativ när du färdigställt formuläret.

Om ni stöter på några problem eller undrar något särskilt under tiden ni fyller i formulären kan ni ringa: 070-0923644 under vanlig arbetstid.

Tusen tack för att ni tar er tid att fylla i formulären!

bottom of page